Nicelabel Designer Pro


NiceLabel Designer Pro ponuja vse funkcije za obliko in podatke, ki jih potrebujete za visokokakovostno dizajniranje nalepk in tiskanje brez napak s pomočjo EasyForms. Protokoliranje podatkov tiskanja v povezavi
z dostopom preko gesla vam nudi popolno
revizijsko sled za vse natisnjene nalepke.
nalepnica.


 

Vse potrebne funkcije za etiketiranje v skladu z predpisi


NiceLebe Designer Pro vsebuje vsa orodja za obliko in podatke, ki jih potrebujete za kreiranje nalepk,ko so v skaldu z industrijskimi standardi. Zaradi podpore Unicode lhko kreirate mednarodne nalepke v več jezikih.

- Vključuje aktualne predloge za usklajenenalepke
- Podpira preko70 vrst črtnih kod ( linerne, 2D,sestavljene )
- Razširjenaoblika RTF, ukrivljeno besedilo, odstavki, načini linije, grupiranje, funkcija zapolnjevanja, relativno pozicioniranje..
- Razširjena RFID podpora

 

EasyForms omogoča enostavno 

tiskanje brez napak


EasyForms vam omogoča enostavno tiskanje nalepk iz ene same maske za tiskanje.To zmanjšuje napake pi vnosu, napačne tiske in dvakrat dodeljene serijske številke, do česar lahko pride pri tiskanju iz različnih polj ali programov za dizajniranj nalepk.

- EasyForms avtomatsko kreira za vsako kreirano nalepko svojo masko za tisk
- Prilagodite obliko  EasyForms-a vašemu procesu tiskanja v sekundi
- Vstavite grafike, logotipe in linke v vašo masko za tisk

 

Podpora za velike podatkovne baze


Imate podatke za naepko že v podatkovni bazi? Zakaj je potemne uporabite za poenostavitev etiketiranja? Namesto, da kreirate skoraj identične nalepke, potrebujete samo nekaj predlog, ki jih lahko povežete z obstoječimi podatki.

- Vnašajte,berite,osveujte in brišite zpise v skoraj vseh formatih

- Kreirajte SQL povpraševanja in izločite samo podatke, ki jih potrebujete

- Kombinirajte zapise iz dveh ali več tabel, za kar uporabite ¨Join¨
- Prikličite grafike iz BLOB polj v podtkovnih bazah

-Pomikajte se po podatkovni bazi in prikažite predogled nalepke v dejanskem času

 

Enostavno kreiranje kompleksnih

spremenljivk


Spremenljivi poadtki za nalepko lahko prihajajo iz različnih virov.

Popolna serializacija, vključno z nedecimalnimisrijskimi številkami, strankama prilagojene čtrte kode, kontrolne številka, globalne sprejemljivke, izhodne maske, aritmetika za datum/ čas in skripting vampomagajo pri enostavnem kreiranju spremenljivih podatkov.